M 2017 01500 DRISTOR PARK

SEMNE VITALE

CLASE

Detinator

Stare legala
In asteptare opozitie / observatii

Date importante
Cerere inregistrata la: 07.03.2017
Depozit constituit la: 07.03.2017

Clase NISA
36
36   Afaceri imobiliare.
Solicitant initial
SC PROHIL DESIGN SRL
Str. Nucului nr. 61, sc. 1, et. 1, ap. 6, sect. 3, BUCURESTI , , ROMANIA

Titular
SC PROHIL DESIGN SRL
Str. Nucului nr. 61, sc. 1, et. 1, ap. 6, sect. 3, BUCURESTI , , ROMANIA

Solicitant, Titular, Mandatar

Afla cine a solicitat si cine detine aceasta marca.