M 2017 01504 Integrum

SEMNE VITALE

CLASE

Detinator

Stare legala
In asteptare opozitie / observatii

Date importante
Cerere inregistrata la: 08.03.2017
Depozit constituit la: 08.03.2017

Clase NISA
35
35   Conducerea si administrarea afacerilor; asistenta in afaceri, management si servicii administrative; contabilitate; evidenta contabila; evidenta contabila a salariilor si concediilor medicale; intocmire si depunere bilant contabil anual si semestrial; completarea si prelucrarea registrelor contabile; consultanta fiscala (contabilitate); pregatirea evaluarii computerizate in vederea impozitarii (contabilitate); planificarea obligatiilor fiscale (contabilitate); servicii de consiliere referitoare la declaratiile de venit (contabilitate); servicii de depunere a declaratiilor fiscale; audit; consultanta in domeniul auditului; audit contabil; auditare afaceri; servicii de consultanta fiscala si asistenta la intocmirea declaratiilor fiscale; intocmirea declaratiilor fiscale; facturare; intocmirea statelor de plata; pregatirea taxelor; servicii de tinere a evidentei dosarelor si fiselor contabile; furnizarea de rapoarte privind informatiile contabile; revizii contabile; intocmire de documente referitoare la impozitare; intocmirea situatiilor financiare; intocmire de documente comerciale; intocmire de documente contabile; servicii in domeniul afacerilor oferite de experti contabili; compilarea informatiilor in baza de date computerizate; compilarea statisticilor; sistematizarea informatiilor in baze de date computerizate; servicii de publicitate, marketing si promovare, realizarea de reclame, difuzare de anunturi publicitare, publicitate online, organizare de promotii prin mijloace audiovizuale, distribuirea de materiale publicitare, si anume pliante, prospecte, broturi, mostre, distribuirea de materiale de marketing si materiale promotionale in legatura cu domeniul financiar-contabil; lucrari de birou; relatii publice; consultanta profesionala privind administrarea personalului; administrarea resurselor umane si servicii de evidenta a personalului.
Solicitant initial
INTEGRUM GROUP SRL
B-dul. Primaverii, nr. 13, bl. D1, sc. DP, ap. 4, Jud. Iasi, IASI , 700171 , ROMANIA

Titular
INTEGRUM GROUP SRL
B-dul. Primaverii, nr. 13, bl. D1, sc. DP, ap. 4, Jud. Iasi, IASI , 700171 , ROMANIA

Solicitant, Titular, Mandatar

Afla cine a solicitat si cine detine aceasta marca.