M 2015 02594 promelek

SEMNE VITALE

CLASE

Detinator

Stare legala
Inregistrata / Granted trademark

Date importante
Cerere inregistrata la: 16.04.2015
Depozit constituit la: 16.04.2015
Acordare marca la: 29.09.2015
Marca expira la: 16.04.2025

Clase NISA
7; 9; 11; 35
7   Distribuitoare automate (masini automate pentru vânzare).
9   Aparate si instrumente stiintifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântarire, de masurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranta (salvare) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru inregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporti de inregistrare magnetici, discuri acustice; mecanisme pentru aparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamente pentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.
11   Aparate de iluminat, de incalzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si instalatii sanitare.
35   Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou.
Solicitant initial
PROMOD SA
Str. Libertatii, nr. 21, Jud. Cluj, COMUNA APAHIDA , 407035 , ROMANIA

Titular
PROMOD SA
Str. Libertatii, nr. 21, Jud. Cluj, COMUNA APAHIDA , 407035 , ROMANIA

Aparitii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
Nr BOPI 10/2015 din data 30.10.2015, capitolul: Publicare marca, conform Legii 84

Solicitant, Titular, Mandatar

Afla cine a solicitat si cine detine aceasta marca.